Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

Organizacja 

W godzinach od 8.00 do 13.00 (podstawa programowa) pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Pozostałe godziny t.j.: od 7.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.00 są płatne. Stawka za jedną godzinę ponad podstawę programową wynosi 1 zł. Opłata dotyczy wyłącznie dzieci 4 i 5 letnich.

Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywane są na konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca.

Numer konta: 34 1020 1042 0000 8502 0482 7319

PKO BP
©2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: 10M