Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

Historia Szkoły Podstawowej w MłochowieSzkoła nasza ma ponad 110 lat. Pierwsze zapiski jej dotyczące, pojawiły się w 1926 roku, zaś pierwsze decyzje o powstaniu szkoły zapadły już w 1870 roku. Było to tak:

  • Rok 1870 - na zebraniu gminnym z udziałem komisarza, większością głosów zapada decyzja o utworzeniu w Młochowie szkoły.
  • Około roku 1895 - 96 powstaje szkoła w dwu izbach wynajętych u gospodarza z Młochowa, p. Bajerskiego.
  • W roku 1914 szkoła przenosi się do nowego budynku innego gospodarza z Młochowa - p. Buzy Michała.
  • Około roku 1922 przeniesienie szkoły do budynku dworskiego, co pozwala zaoszczędzić pieniądze, bo dwór nie żądał opłaty za dzierżawę.
  • Powrót szkoły do pierwotnej siedziby u gospodarza p. Bajerskiego.
  • W roku 1926 zostaje założona "Kronika Szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Młochowie" gdzie znajdujemy pierwsze zapiski dotyczące naszej szkoły.
  • W roku szkolnym 1928/29 wieś zgadza się na wydzielenie 1 morgi ziemi ze swoich gruntów, a dwór ofiarowuje budynek - były czworak na nową siedzibę szkoły, w której uczymy do dziś.©2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: 10M