Dyrekcja Szkoły Podstawowej w MłochowieDYREKTOR SZKOŁY:
Jarosław Wołkowycki

 

OSOBA ZASTĘPUJĄCA:
Anna Rudecka
©2018 Szkoła Podstawowa w Młochowie.

Projekt i realizacja: 10M