Kalendarz roku szkolnegoKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2017 r. - Zimowa przerwa świąteczna
15 - 28 stycznia 2018 r. - Ferie zimowe
29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca 2018 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - Ferie letnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie uprzejmie informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18 są:
- 2 listopada 2017r.
- 3 listopada 2017r.
- 30 kwietnia 2018r.
- 2 maja 2018r.
- 4 maja 2018r.
W powyższych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
©2018 Szkoła Podstawowa w Młochowie.

Projekt i realizacja: 10M