Warsztaty z pedagogiem szkolnym
W ramach godzin wychowawczych uczniowie systematycznie spotykają się na zajęciach warsztatowych z pedagogiem szkolnym, podczas których pracują m.in nad poczuciem własnej wartości, odkrywają swoje mocne strony, doskonalą umiejętności pracy w grupie, postawy asertywności, szacunku i akceptacji. Dzisiejsze zajęcia odbyły się w klasie VI i dotyczyły komunikacji interpersonalnej.

 

 

 

 

 
» Cofnij

©2018 Szkoła Podstawowa w Młochowie.

Projekt i realizacja: 10M