Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

Rok szkolny 2020/2021
Drodzy Rodzice,

poniżej przedstawiam ogólne informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły od 1 września 2020 r.

 • Lekcje odbywają się według planu umieszczonego na stronie internetowej naszej szkoły i w Librusie.
 • Po rozpoczęciu zajęć szkoła zostaje zamknięta. Proszę korzystać z dzwonka znajdującego się w przedsionku szkoły.
 • Źródełka wody są nieczynne, proszę o zabezpieczanie dzieci w wodę butelkowaną.
 • W przedsionku szkoły znajdują się wydrukowane wzory dokumentów do wypełnienia, które można też pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki „druki szkolne”. Proszę o czytelne wypełnienie druków i przesłanie skanu na e-mail spmlochow@nadarzyn.pl lub wrzucenie dokumentu do skrzynki podawczej (tymczasowa skrzynka jest w przedsionku, docelowo skrzynka będzie zamontowana przed wejściem do szkoły)
 • Rodzice nowych uczniów wypełniają druki o uczestniczeniu bądź rezygnacji z lekcji religii, zgodę na wykorzystanie wizerunku, a rodzice „zerówkowiczków”– kartę informacyjną.
 • Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy wypełniają druk „karta zgłoszenia do świetlicy” i jeśli dotyczy, druk upoważnienia do odbioru dziecka
 • W tej chwili nie są planowane zajęcia dodatkowe na terenie szkoły.
 • Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom proszę o maksymalne ograniczenie pobytu dziecka w szkole po zajęciach obowiązkowych i w miarę możliwości, odbiór dzieci po skończonych zajęciach lekcyjnych. Druk samodzielnego powrotu i wyjścia ze szkoły znajduje się w zakładce „druki szkolne”.
 • Uczniowie są zobowiązani do zakrywania nosa i ust w szatni szkolnej. Zalecamy zakładanie maseczek podczas przerw.
 • Informacja o obiadach znajduje się w zakładce obiady.
 • Rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z procedurami funkcjonowania szkoły podczas pandemii, które znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce procedury.
 • W roku szkolnym 2020/2021 nie ma możliwości ubezpieczenia ucznia w szkole. Osoby zainteresowane mogą to zrobić we własnym zakresie.
 • Od 1 września 2020r. sekretariat jest czynny w nowych godzinach podanych na stronie internetowej w zakładce sekretariat.
 • Plac zabaw jest dostępny wyłącznie dla uczniów naszej szkoły w godzinach zajęć.
 • BARDZO PROSZĘ O PRZYPOROWADZANIE DO SZKOŁY DZIECI ZDROWYCH! Według wytycznych GIS każdy objaw choroby górnych dróg oddechowych wiąże się z odizolowaniem dziecka i wdrożeniem właściwych procedur.
 • Po wejściu do szkoły uczniom może być mierzona temperatura na prośbę pracownika szkoły.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Szkoła podzielona jest na 3 strefy z oddzielnymi wejściami: oddział zerowy, klasy 1-3 i klasy 4-8.
 • Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się według odrębnych procedur, które znajdują się  na stronie internetowej szkoły w zakładce procedury.
 • W tym roku szkolnym zebrania z rodzicami nie będą odbywały się w tradycyjnej formie. Informacje o formie zebrań będą podawane na bieżąco.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy szkoły pod numerem tel. (22) 729 91 40,  690 245 746 oraz e-mail: spmlochow@nadarzyn.pl i Librusem

Szanowni Państwo, mając na uwadze dobro Waszych dzieci oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły bardzo proszę o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych zawartych w procedurach stworzonych na potrzeby naszej szkoły. Tylko wspólne działania oparte na odpowiedzialności i zaufaniu pozwolą czuć się naszym uczniom bezpiecznie.

Anna Rudecka

 

 
» Cofnij

©2018 Szkoła Podstawowa w Młochowie.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: 10M