Dodatkowe dni wolneDyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie uprzejmie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20 są:

  • 31 października 2019r.
  • 2. stycznia 2020r. 
  • 3. stycznia 2020r. -
  • 21 kwietnia 2020r.-sprawdzian ósmoklasisty
  • 22 kwietnia 2020r.-sprawdzian ósmoklasisty
  • 23 kwietnia 2020r.-sprawdzian ósmoklasisty
  • 12 czerwca 2020r.
  • 24 czerwca 2020r. 

 

W powyższych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
©2018 Szkoła Podstawowa w Młochowie.

Projekt i realizacja: 10M