09:51
 
Szkoła z klasą

Ze Statutu 

Statut Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młochowie

 

Kryterium oceniania uczniów w Szkole Podstawowej w Młochowie ustala nauczyciel danego przedmiotu z którym zapoznaje:

- uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych nowego roku szkolnego
- rodziców na pierwszym zebraniu nowego roku szkolnego, jednak nie później niż 21 września danego roku szkolnego
- nauczyciel na miesiąc przed wystawieniem oceny semestralnej może poinformować o ocenie z przedmiotu i zachowania
Wewnątrzszkolny system oceniania określający warunki i szczególne zasady oceniania oraz klasyfikowania i promowania uczniów znajduje się w § 8 Statutu Szkoły.
Copyright © 2008-2009 Szkoła Podstawowa w Młochowie
Projekt i wykonanie: nexis.pl