09:50
 
Szkoła z klasą

Szkoła z klasą 

Jak zdobywaliśmy tytuły: LEGO (czytam), COGITO (myślę), AGO (działam)

W roku szkolnym 2004/05 Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu do nowej akcji ogłoszonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą" - "LEGO, COGITO, AGO".
Nauczyciele powołali do życia zespół zadaniowy w składzie:

 • Barbara Syller - Dyrektor Szkoły
 • Agnieszka Kmieć - polonistka
 • Ewa Kowalczyk - matematyk
 • Olga Mentlewicz - nauczyciel przyrody i naucz. zint.
 • Jolanta Ludwiniak - nauczyciel naucz. zint.
 • Renata Andraka - nauczyciel naucz. zint.
 • Monika Bieńkowska - nauczyciel języka angielskiego,

który opracował plan uczestniczenia w akcji, zasady współpracy w zespole, harmonogram programu, następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych zadań. Na różnych przedmiotach uczniowie z nauczycielami wykonywali zadania i ćwiczenia służące kształceniu umiejętności czytania, rozwijające twórcze myślenie i wdrażające do pracy na rzecz innych. W ten sposób powstały scenariusze zajęć i prezentacje nauczycielskie. Szkoły uczestniczące w programie zostały przez organizatorów połączone (wirtualnie)w grupy, by mogły wzajemnie recenzować umieszczane na stronie materiały. Ten obowiązek był równie ważny, jak opis przez nauczycieli swoich propozycji. Prezentacje, scenariusze lekcji posłużyły organizatorom do stworzenia Banku Nauczycielskich Projektów i Doświadczeń, na stronie akcji (www.gazeta.pl/klasa). Oto tytuły scenariuszy naszych nauczycieli:

 • Barwy jesieni
 • Opis "Drewniaka"
 • Pieczemy piernikowe serca
 • Poznajemy sposoby kształtowania sprawności fizycznej wykorzystując obwód stacyjny
 • Człowiek jest jak ...
 • Czy wiesz co jesz?
 • Kąty w kole
 • Po nitce do kłębka
 • Podróż marzeń
 • The time
 • Andrzejki - wieczór wróżb i czarów.
 • Na ratunek kasztanowcom
 • Organizujemy mecz między rodzicami i ich dziećmi
 • Podróż do Indii

Nauczycielom biorącym udział w akcji powiodło się. Otrzymaliśmy pozytywne recenzje od innych szkół i powołana przez organizatorów komisja przyznała naszej szkole trzy możliwe do zdobycia sprawności "LEGO! COGITO! AGO!" oraz dyplomy.


Jak zdobywaliśmy tytuł "NAUCZYCIEL Z KLASĄ"

W roku szkolnym 20005/06 postanowiliśmy wziąć udział w kolejnej już akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą"- "Nauczyciel z klasą". Rada Pedagogiczna powołała zespół w składzie:

 • Anna Maria Weber - wychowanie fizyczne,
 • Olga Mentlewicz - przyroda,
 • Ewa Kowalczyk - matematyka,
 • Agnieszka Kmieć - język polski,
 • Anna Jakubowska - nauczanie zintegrowane,
 • Ludmiła Krutewicz- wychowawca świetlicv.

Nauczyciele podjęli się realizowania na swoich zajęciach konkretnych zadań wyznaczonych przez organizatorów. Zostały one podzielone na cztery bloki tematyczne odpowiadające czterem "sprawnościom" nauczyciela:

 • Nauczycielu, odejdź od tablicy
 • Nauczycielu, pracuj metodą projektów
 • Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc im się uczyć
 • Uczeń też człowiek

Każdy nauczyciel wykonywał zlecane mu zadania, testował ćwiczenia z zakresu kształcenia danej sprawności na własnym przedmiocie. Powstałe prace, scenariusze zajęć, prezentacje umieszczał w Internecie. W trakcie pracy nad zadaniami szkoły współpracowały w parach i wzajemnie się wspierały, nauczyciele musieli wymieniać się uwagami na temat swoich projektów, działań. W określonym przez organizatorów terminie losowo wybrana szkoła recenzowała nasze wytwory (my również byliśmy recenzentami prac nauczycielskich z wskazanych szkół) i w ten sposób pomagała komisji w wystawieniu oceny, czyli zaakceptowaniu lub nie danej sprawności. Dopiero po ukończeniu wszystkich zadań i uzyskaniu ich akceptacji otrzymywało się tytuł: "Nauczyciel z klasą". Szkoła, w której przynajmniej czterech pedagogów zasłużyło sobie na to miano uzyskała dyplom "W naszej szkole uczą nauczyciele z klasą". Nasi nauczyciele pracowali wytrwale i wszyscy uczestniczący w akcji pedagodzy zostali nagrodzeni dyplomami i zaszczytnym mianem "Nauczyciela z klasą".

Copyright © 2008-2009 Szkoła Podstawowa w Młochowie
Projekt i wykonanie: nexis.pl