09:48
 
Szkoła z klasą

Sekretariat 

Sekretariat czynny jest w godzinach:

poniedziałek - piątek 7.45 – 15.45

 

tel./fax. 022 729 91 40 wew.101

Sekretarz szkoły – Katarzyna Akram

 

 

Skargi, wnioski i petycje osoby zainteresowane mogą składać w sekretariacie (w ww. godzinach otwarcia) oraz u dyrektora szkoły podczas zebrań z rodzicami. W razie konieczności można uzgodnić telefonicznie inny termin.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie przyjmuje Interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, we wtorki w godzinach 12.00-15.00 oraz środy w godz. 9.00-11.00

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania pod numerem tel. 22 729 91 40 w.101

 

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się okresem wyjazdów wakacyjnych uprzejmie informujemy, że od dnia 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23). Określono w nim nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół. Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1737 ze zm.), jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna.

Tylko osoba upoważniona może dokonywać wpisów, dlatego wyłącznie w sekretariacie szkoły uzyskacie Państwo niezbędny wpis numeru PESEL opatrzony stosowną pieczęcią.

Copyright © 2008-2009 Szkoła Podstawowa w Młochowie
Projekt i wykonanie: nexis.pl