09:54
 
Szkoła z klasą

Regulaminy i procedury 

W Naszej szkole, zgodnie z Zarządzeniem dyrektora
z dnia 16 marca 2016r., podczas przerw, uczniów obowiązuje
używanie telefonów komórkowych tylko do odbierania i wykonywania połączeń w celu przeprowadzenia rozmowy.
(tzn. nie używamy telefonów do grania, słuchania muzyki itp.)

 

 

  • Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Nadarzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JAK ZOSTAĆ UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE?

          - Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

          - Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału "0" SP w Młochowie

          - Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

          - Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

          - Załącznik nr 5 - Oświadzenie o liczbie km od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy do placówki

          - Załącznik nr 6 - Oświadczenie o pobycie dziecka w oddziale "0" SP w Młochowie

          - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

          - Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka

          - Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcia dziecka

 

 

 

KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW PRZY SZKOLE

Plac zabaw czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 18.30.

W pozostałe dni można korzystać z placu zabaw po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem lub sekretarzem szkoły (zgodnie z regulaminem placu zabaw dzieci powinny przebywać na nim pod opieką dorosłych).

Klucze do furtki na plac zabaw można odebrać w godzinach pracy sekretariatu szkoły po złożeniu niniejszego oświadczenia:

"Oświadczam, że akceptuję regulamin korzystania z palcu zabaw przy SP w Młochowie i ponoszę pełną odpowiedzialność za korzystanie z niego podczas wynajęcia.
Zobowiązuję się do oddania klucza w pierwszy dzień pracy szkoły (w razie zgubienia klucza ponoszę koszty jego duplikatu) i pozostawienia placu zabaw w stanie zapewniającym dalsze jego bezpieczne użytkowanie.

Data, godziny wynajmu, dane osoby odpowiedzialnej (imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), podpis".

 

 

Copyright © 2008-2009 Szkoła Podstawowa w Młochowie
Projekt i wykonanie: nexis.pl